pitik derewan dike û cizîr dibe.

Deng:

COMMENTS:
Pêşniyarên Sponsor